Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện các chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin & Truyền thông
Cập nhật ngày:24/02/2017 - 15:04:00

Công văn số 4403/BTTTT-TCCB ngày 12/12/2016 của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm:

BC.4403.BTTTT

Các tin khác: