Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cập nhật ngày:18/06/2017 - 17:34:00

Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Quyết định số 853/QĐ-TTg

Các tin khác: