Quyết định về việc cử Ủy viên Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật ngày:11/10/2017 - 04:16:00

Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Quyết định số 1499/QĐ-TTg