Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cập nhật ngày:11/10/2017 - 04:19:00

Báo cáo số 33/BC-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Báo cáo số 33/BC-BTNMT

Các tin khác: