Sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam và quy hoạch phát triển nhân lực Tòa án Nhân dân giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:11/10/2017 - 04:48:00

Báo cáo số 476/BC-TA ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Tòa án Nhân dân Tối cao.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Báo cáo số 476/BC-TA

Các tin khác: