Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cập nhật ngày:11/10/2017 - 04:51:00

Báo cáo số 747/BC-VHL ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Báo cáo số 747/BC-VHL

Các tin khác: