Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam và Quy hoạch Phát triển Nhân lực ngành Ngoại giao giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:11/10/2017 - 04:56:00

Công văn số 1852/BNG-TCCT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Bộ Ngoại giao.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Công văn số 1852/BNG-TCCB

Các tin khác: