Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
Cập nhật ngày:02/11/2017 - 04:17:00

Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Quyết định số 1665/QĐ-TTg