Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Cập nhật ngày:02/08/2017 - 11:16:00

Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT