Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Cập nhật ngày:13/06/2017 - 11:19:00

Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH