Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Cập nhật ngày:24/05/2017 - 11:22:00

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT

Các tin khác: