Tăng gần gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh các trường nghề
Cập nhật ngày:07/02/2019 - 14:47:00

Năm 2019, các cơ sở giáo dục dạy nghề thuộc quản lý của ngành LĐTBXH dự kiến thu hút khoảng 4 triệu người theo học, tăng gần gấp đôi năm 2018.

Bộ LĐTBXH sẽ thực hiện các giải pháp phát triển, đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ sẽ tăng cường tư vấn hướng nghiệp; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tăng cường đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên.

Bộ LĐTBXH cũng đặt mục tiêu trong năm 2019 tiếp tục đột phá mạnh mẽ, tạo ra sự chuyển động thực sự trong thị trường lao động, tạo nên thị trường lao động đồng bộ, lành mạnh ở 3 khía cạnh:  tạo việc làm mới sẽ phấn đấu cao hơn mức năm 2018 đạt 1,65 triệu người; tạo sự dịch chuyển lớn lao động từ phi chính thức sang chính thức với tỷ lệ phải cao hơn trong năm 2018; giảm được tỷ lệ người có trình độ đại học, cao đẳng thất nghiệp xuống thấp hơn nữa.

Được biết, năm 2018, các trường nghề tuyển sinh được 2,21 triệu học sinh, đạt 100,5% kế hoạch. Trong đó, trình độ cao đẳng, trung cấp là 545.000 người, đạt 100,9% kế hoạch; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1,665 triệu người, đạt 100,3% kế hoạch. Tốt nghiệp khoảng 2,1 triệu người, trong đó tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp khoảng 440.000 người.

PN

Cổng thông tin điện tử Chính phủ