Đại học KHXH&NV mở 3 ngành đào tạo chất lượng cao xã hội hóa
Cập nhật ngày:03/05/2019 - 16:59:00

Năm 2019, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ bắt đầu đào tạo chương trình chất lượng cao theo hướng xã hội hóa, với mức học phí từ 30-35 triệu đồng/năm.