Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
(23/02/2017 - 2:23 CH)

Báo cáo số 9999/BNN-TCCB ngày 25/11/2016 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

 

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
(21/02/2017 - 2:58 CH)

Công văn số 5910/BNV-TH ngày 12/12/2016 của Bộ Nội vụ.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
(20/02/2017 - 3:01 CH)

Công văn số 5185/BVHTTDL-ĐT ngày 15/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(19/02/2017 - 3:49 CH)

Công văn số 453/LĐTBXH-TCDN ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 Bộ Tài chính
(05/01/2017 - 3:37 CH)

Công văn số 18779/BTC-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.


Trang số: 2 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo