Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020
(01/08/2016 - 10:06 SA)

Báo cáo số 1788/BC-SKHĐT ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020
(25/07/2016 - 10:42 SA)

Báo cáo số 387/BC-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2020
(10/07/2016 - 10:44 SA)

Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.


Trang số: 2 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo