Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2015, định hướng 2020 tỉnh Bắc Ninh
(23/10/2016 - 2:23 CH)

Báo cáo số 649/KH-VHXH ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hà Nội
(08/10/2016 - 2:18 CH)

Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020
(26/09/2016 - 3:25 CH)

Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thành phố Hải Phòng

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2020
(16/09/2016 - 2:46 CH)

Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020
(22/08/2016 - 2:33 CH)

Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020
(10/08/2016 - 3:40 CH)

Báo cáo số 412/BC-SKHĐT ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Thái Bình

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020
(08/08/2016 - 3:45 CH)

Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020
(06/08/2016 - 3:33 CH)

Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020
(06/08/2016 - 3:30 CH)

Báo cáo số 1031/BC-SKHĐT ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên 

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2020
(06/08/2016 - 3:27 CH)

Báo cáo số 959/BC-SKHĐT ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Hà Nam 


Trang số: 1 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo