Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(30/07/2016 - 3:38 CH)

Báo cáo số 2102/BC-KHĐT ngày 22/7/2016 và Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020
(29/07/2016 - 3:36 CH)

Báo cáo số 1550/BC-KHĐT ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình 


Trang số: 2 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo