Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020
(22/08/2016 - 2:23 CH)

Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Báo cáo sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020
(18/08/2016 - 2:21 CH)

Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020
(11/08/2016 - 2:11 CH)

Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020
(10/08/2016 - 2:19 CH)

Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La

Báo cáo sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 tỉnh Yên Bái
(29/07/2016 - 2:28 CH)

Báo cáo số 629/BC-SKHĐT ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Yên Bái

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015
(29/07/2016 - 2:17 CH)

Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011-2020
(29/07/2016 - 2:15 CH)

Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 tỉnh Phú Thọ
(29/07/2016 - 2:08 CH)

Báo cáo số 244/BC-SKH&ĐT ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Giang Giai đoạn 2011-2020
(28/07/2016 - 2:02 CH)

Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Hà Giang

Báo cáo sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020
(26/07/2016 - 2:05 CH)

Báo cáo số 1997/BC-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng


Trang số: 1 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo