Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020, tỉnh Điện Biên
(22/07/2016 - 1:58 CH)

Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020 tỉnh Hòa Bình
(04/07/2016 - 1:52 CH)

Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình


Trang số: 2 của 2 Trang trước | Trang tiếp theo