Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:30/11/2011 - 13:10:00

Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.


Tệp đính kèm
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư