Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ 2011-2020
Cập nhật ngày:30/11/2011 - 13:05:00

Quyết định số 2857/QĐ-TTCP ngày 21/10/2011 của Chánh Thanh tra Chính phủ.

Tệp đính kèm
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư