Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:15/11/2011 - 16:33:00

Quyết định 1758/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quyết định số 1758/QĐ-BNV ngày 05/10/2011