Quyết định về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 09:00:00

Quyết định số 9631/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tệp đính kèm

Quyết định số 9631/QĐ-UBND