Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 10:01:00

Quyết định số 11/QĐHC-CTUBND ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Tệp đính kèm

Quyết định số 11/QĐHC-CTUBND