Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 10:04:00

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Tệp đính kèm

Quyết định số 109/QĐ-UBND