Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 10:10:00

Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tệp đính kèm

Quyết định số 358/QĐ-UBND