Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Trà Vinh đến năm 2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 10:09:00

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Tệp đính kèm

Quyết định số 06/QĐ-UBND