Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 10:13:00

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tệp đính kèm

Quyết định số 878/QĐ-UBND