Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 10:16:00

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Tệp đính kèm

Quyết định số 401/QĐ-UBND