Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 10:21:00

Công văn số 1468/UBND-VX ngày 23 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tệp đính kèm

Công văn số 1468/UBND-VX