Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 10:25:00

Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Tệp đính kèm

Quyết định số 113/QĐ-UBND