Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 15:58:00

Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châu.

Tệp đính kèm

Quyết định số 1238/QĐ-UBND