Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 16:09:00

Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Tệp đính kèm

Quyết định số 546/QĐ-UBND