Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/01/2013 - 16:11:00

Quyết định số 5579/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.         

Tệp đính kèm

Quyết định số 5579/QĐ-UBND