Quy hoạch phát triển nhân lực Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:24/05/2012 - 10:10:00

Quyết định số 629/QĐ-THVN ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tệp đính kèm

Quyết định số 629/QĐ-THVN