Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:21/03/2013 - 15:39:00

Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tệp đính kèm

Quyết định số 3724/QĐ-UBND