Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Dệt may Việt Nam cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Cập nhật ngày:26/02/2014 - 14:24:00

Quyết định số: 288/QĐ-TTG ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tệp đính kèm

Quyết định số: 288/QĐ-TTG