Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2014-2020
Cập nhật ngày:17/06/2014 - 14:31:00

Quyết định số: 1323/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Tệp đính kèm

Quyết định số: 1323/QĐ-BNN-TCCB