Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020.
Cập nhật ngày:18/04/2014 - 14:39:00

Quyết định số: 3468/QĐ-BCT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công Thương.

 Tệp đính kèm

Quyết định số: 3468/QĐ-BCT