Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
Cập nhật ngày:26/12/2015 - 15:40:00

Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

2395/QĐ-TTg