Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020
Cập nhật ngày:18/03/2016 - 16:07:00

Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

247/QĐ-TTg