Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Đắk Nông
Cập nhật ngày:06/08/2016 - 17:13:00

Theo Báo cáo số 323/BC-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

323/BC-UBND