Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Long An giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:14/08/2016 - 10:22:00

Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

 

Báo cáo số 148/BC-UBND