Kết quả sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Trà Vinh
Cập nhật ngày:05/09/2016 - 10:40:00

Báo cáo số 455/BC-SKHĐT ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

 

Báo cáo số 455/BC-SKHĐT