Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015
Cập nhật ngày:30/10/2016 - 14:26:00

Báo cáo số 343/BC-KHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

Báo cáo số 343/BC-KHĐT