Sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 của Thanh tra Chính phủ
Cập nhật ngày:11/10/2017 - 04:45:00

Báo cáo số 111/BC-TTCP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Báo cáo số 111/BC-TTCP