Ngày 20 Tháng Năm 2019
Viet Anh
Chọn ngôn ngữ \ language
Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành
Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công thương giai đoạn 2011-2020
(10/01/2012 - 5:22 CH)

Quyết định số 7040/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Quy hoạch phát triển nhân lực của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2011-2020
(30/11/2011 - 11:17 CH)

Quyết định số 968/QĐ-TTX ngày 05/9/2011 của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020
(30/11/2011 - 8:18 CH)

Quyết định số 1576/QĐ-BGTVT ngày 19/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thanh tra thời kỳ 2011-2020
(30/11/2011 - 8:05 CH)

Quyết định số 2857/QĐ-TTCP ngày 21/10/2011 của Chánh Thanh tra Chính phủ.

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
(30/11/2011 - 8:00 CH)

Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020
(15/11/2011 - 11:33 CH)

Quyết định 1758/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2020
(06/11/2011 - 5:42 CH)

Quyết định số 2534/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Ngoại giao giai đoạn 2011-2020.
(01/11/2011 - 5:36 CH)

Quyết định số 2952/QĐ-BNG ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020
(12/10/2011 - 9:32 CH)

Quyết định số 3067/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch giai đoạn 2011-2020
(10/10/2011 - 5:58 CH)

Quyết định số 3066/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Giáo dục
(15/09/2011 - 8:20 CH)

Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Giáo dục

Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Ngoại giao
(15/09/2011 - 1:25 SA)

Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Ngoại giao

Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực Bộ Giao thông Vận tải
(15/09/2011 - 1:14 SA)

Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực Bộ Giao thông Vận tải

Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của Viện Khoa học xã hội Việt Nam
(15/09/2011 - 1:10 SA)

Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực Bộ Khoa học và Công nghệ
(15/09/2011 - 1:09 SA)

Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực Bộ Khoa học và Công nghệ


Trang số: 2 của 3 Trang trước | Trang tiếp theo
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 08043485; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298);
Fax: 08044802; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453 ); Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử Phát triển Nhân lực Việt Nam' hoặc 'www.ptnlvn.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.