Ngày 19 Tháng Bảy 2024
Viet Anh
Chọn ngôn ngữ \ language
Văn bản của Chính phủ
Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025
(20/01/2019 - 10:14 CH)

Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025"
(19/05/2018 - 9:47 CH)

Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021
(23/12/2017 - 9:40 CH)

Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
(02/11/2017 - 11:17 SA)

Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

Quyết định về việc cử Ủy viên Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021
(11/10/2017 - 11:16 SA)

Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
(11/09/2017 - 6:23 SA)

Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021
(19/06/2017 - 12:34 SA)

Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021
(30/05/2017 - 12:31 SA)

Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
(29/04/2017 - 6:11 CH)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021
(18/03/2017 - 10:31 CH)

Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 17/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021
(18/03/2017 - 10:27 CH)

Quyết định số 337/QĐ-TTg ngày 17/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
(22/01/2017 - 6:14 CH)

Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.


Trang số: 1 của 5 Trang trước | Trang tiếp theo
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 08043485; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298);
Fax: 08044802; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453 ); Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử Phát triển Nhân lực Việt Nam' hoặc 'www.ptnlvn.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.