Ngày 12 Tháng Mười Hai 2017
Viet Anh
Chọn ngôn ngữ \ language
Văn bản của Chính phủ
Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
(02/11/2017 - 11:17 SA)

Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

Quyết định về việc cử Ủy viên Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021
(11/10/2017 - 11:16 SA)

Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
(11/09/2017 - 6:23 SA)

Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021
(19/06/2017 - 12:34 SA)

Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021
(30/05/2017 - 12:31 SA)

Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021
(18/03/2017 - 10:31 CH)

Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 17/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021
(18/03/2017 - 10:27 CH)

Quyết định số 337/QĐ-TTg ngày 17/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
(20/06/2016 - 9:57 CH)

Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ.

Phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
(24/03/2016 - 12:23 SA)

Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới
(18/03/2016 - 11:10 CH)

Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020
(18/03/2016 - 11:07 CH)

Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020"
(18/03/2016 - 11:05 CH)

Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.


Trang số: 1 của 4 Trang trước | Trang tiếp theo
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 08043485; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298);
Fax: 08044802; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453 ); Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử Phát triển Nhân lực Việt Nam' hoặc 'www.ptnlvn.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.