Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2020
Cập nhật ngày:11/10/2012 - 23:00:00

Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 02/10/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tệp đính kèm

Quyết định số 1640/QĐ-UBND

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư