Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020
Cập nhật ngày:03/08/2016 - 16:55:00

Theo Công văn số 3521/UBND-KT ngày 02 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

3521/UBND-KT